Fundacja Promedicine oraz Miasto Gdańsk organizatorami wydarzenia – „Benefis Dojrzałości. Moje Życie. Moje Miasto”

Termin realizacji:   1.VI. – 31.XII. 2017r.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

Otwórz stronę wydarzenia:  http://benefisdojrzalosci.pl/

Benefis Dojrzałości. Moje Życie. Moje Miasto.
I etap – Gdański Konkurs Poetycki

Gdański Konkurs Poetycki to propozycja skierowana do Seniorów. To  pierwszy etap realizowany w ramach projektu „Benefis Dojrzałości. Moje Życie. Moje Miasto”.
Na konkurs nadesłano ponad 30 zgłoszeń. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele środowisk artystycznych, instytucji społecznych i miejskich działających na rzecz seniorów wybrało 8 utworów, które zostaną zaprezentowane w formie muzycznej, podczas uroczystej gali pt. „Benefis Dojrzałości – Moje Życie. Moje Miasto”. Odbędzie się ona w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 23 października 2017 roku o godzinie 17.00.

Ogłoszenie wyników i zaprezentowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim (18.09.2017, godz. 11.00).

Zobacz skład Jury

Osoby Jury Konkursowego -€“ I etap projektu – Gdański Konkurs Literacki

(kolejność przypadkowa)
1.  Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
2.  Violetta Seremak-Jankowska – aktorka i organizator wydarzeń kulturalnych w Nadbałtyckim Centrum Kultury
3.  Piotr Łukawski – €“aktor Teatru Wybrzeże
4.  Grażyna Bogusz –  polonista, b.dyr. III LO, Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Seniora
5.  Anna Szymańska –  koordynator Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjnego Swissmed
6.  Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska –  lekarz geriatra, osoba obdarzona wieloma talentami
7.  Kamil Cieslik, kompozytor –  Dyrektor Artystyczny wydarzenia
8.  Jarosław Polański –  spiritus movens Benefisu Dojrzałości
9.  Andrzej Urbański –  Pełnomocnik Zarządu ds. Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed
10.Roman Walasiński – Prezes Fundacji Promedicine, Prezes Zarządu Swissmed

Benefis Dojrzałości. Moje Życie. Moje Miasto.
FINAŁ – Koncert Galowy w Teatrze Wybrzeże 23.X.2017r.

Główną inspiracją do realizacji projektu „Benefis Dojrzałości. Moje Życie. Moje Miasto” jest twórczość poetycka gdańskich seniorów. Benefis Dojrzałości będzie wyjątkowym wydarzeniem, w wykonaniu trójmiejskich artystów, którzy stworzą na te okazję kilkudziesięcioosobowy zespół wokalno- instrumentalny, złożony z przedstawicieli różnych orkiestr, chórów, formacji jazzowych i grup teatralnych,(m.in. studenci i absolwenci Akademii Muzycznej – współorganizator wydarzenia oraz zaproszeni goście specjalni).
„Benefis Dojrzałości. Moje Życie. Moje Miasto” – będzie to koncert solidarności międzypokoleniowej i międzyinstytucjonalnej. Cały projekt zakłada nieodpłatne zaangażowanie artystów i realizatorów w przedsięwzięcie wspólnego tworzenia ważnego wydarzenia kulturalnego.  Ma mieć charakter społecznego włączenia się środowisk artystycznych w działania na rzecz instytucji senioralnych.