„Senior inny niż myślisz” – Stowarzyszenie – Klub Inicjatyw Seniora Swissmed producentem spotu video

 

Materiał zrealizowany w ramach grantu z Gdańskiego Funduszu Senioralnego.