Strefa:

EDUKACJA

Oddział:

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA

przy  CENTRUM OPIEKI I AKTYWIZACJI SENIORÓW SWISSMED

Kontakt:
Tel.:  58 524 15 04 lub 506 314 278
email: cas@swissmed.com.pl

ZAJĘCIA EDUKACYJNO

– INTEGRACYJNE