Strefa:

INTEGRACJA

PROJEKTY

Opis projektów i działań na rzecz seniorów realizowanych przy Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed w Gdańsku

STOWARZYSZENIE

Przejście na stronę Stowarzyszenia-Klub Inicjatyw Seniora, działającego przy Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed w Gdańsku

RELACJE - Integracje

SENIOR-EXPRESS 1

SENIOR-EXPRESS 2

SENIOR-EXPRESS 3