Kolędowanie 2017

 

Śpiewa Członkini Stowarzyszenia – Klub Inicjatyw Seniora Swissmed – Pani Liliana Szyplińska