OPIEKA W DOMU PACJENTA

Zakres usług

Opieka i pielęgnacja

Oferujemy usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne wykonywane przez profesjonalnych opiekunów medycznych. W zakres opieki wchodzą takie czynności jak:

  • mycie lub pomoc w myciu podopiecznego
  • karmienie
  • golenie
  • czesanie, ubieranie podopiecznego
  • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych
  • profilaktyka przeciwodleżynowa
  • układanie chorego w łóżku
  • zmiana bielizny osobistej i pościelowej

Opieka medyczna

Domowa opieka pielęgniarska zapewnia profesjonalne usługi świadczone w miejscu przebywania pacjenta. Usługa skierowana jest zarówno do osób starszych, osób wymagających opieki pooperacyjnej oraz wszystkich potrzebujących regularnej opieki pielęgniarskiej.
Nasz doświadczony zespół pielęgniarski zapewnia usługi z zakresu diagnostyki, terapeutyki, promocji zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji, a świadczenie ich w domu pacjenta zapewnia komfort, spokój i wygodę oraz nie zmusza pacjenta do regularnego odwiedzania przychodni.

Domowe usługi rehabilitacyjne

Wizyty rehabilitantów oraz konsultacyjne wizyty lekarza rehabilitacji w domu pacjenta.

Wsparcie
psychologiczne

Nasi psychologowie są do Państwa dyspozycji. Korzystanie z tego rodzaju wsparcia pozytywnie wpływa na  samopoczucie Pacjenta.

Przystosowanie mieszkań do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej

Ocena potrzeb – projekt – wykonanie

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego

Ocena potrzeb – dostarczenie

SWISSMED OPIEKA W DOMU

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

WYBÓR

Proponujemy spotkanie z przedstawicielem naszej firmy, który pomoże zapoznać się z naszą ofertą, biorąc pod uwagę Państwa preferencje i oczekiwania. Wspólnie ustalimy profil i zakres opieki.

UMOWA

Umowa skonstruowana zostanie po omówieniu wszystkich szczegółów.
Przed podpisaniem umowy będziemy prosić Państwa o  dane opisujące stan pacjenta oraz numer telefonu do lekarza rodzinnego.

KOMUNIKACJA

Pracę opiekunek przez cały czas koordynuje nasz przedstawiciel.
Z kilkudniowym wyprzedzeniem ustala z Państwem zakres godzinowy opieki, przyjmuje sugestie i omawia szczegóły dalszej współpracy, czuwając nad prawidłową jakością usług.

 

MONITORING

Wykonywane usługi podlegają ciągłej kontroli w celu poprawiania jakości świadczonych usług.

Placówka posiada

CERTIFIKAT ISO 9000:2008

Nasza kadra to specjaliści przygotowani do opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, pozwalające na zapewnienie profesjonalnej opieki pacjentom, niezależnie od ich stanu zdrowia, wieku czy stopnia niesamodzielności.

Cennik usług

Rodzaj usługi

Cena dni powszednie

Cena dni świąteczne

Stawka za usługę

USŁUGI OPIEKUŃCZE do 3 dni

Opiekun – do 5 h (min 2 h) dziennie

60,00 zł/h

70,00 zł/h

Opiekun – powyżej 5 h dziennie

50,00 zł/h

60,00 zł/h

USŁUGI OPIEKUŃCZE powyżej 3 dni

Opiekun – do 5 h (min 2 h) dziennie

50,00 zł/h

60,00 zł/h

Opiekun – powyżej 5 h dziennie

40,00 zł/h

50,00 zł/h

Opiekun godziny nocne 22.00 – 7.00

400,00 zł

400,00 zł

Jednorazowa wizyta opiekuna

60,00 zł/h

70,00 zł/h

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE

Wizyta pielęgniarki

80,00 zł

EKG bez opisu w domu pacjenta

80,00 zł

EKG z opisem w domu pacjenta

100,00 zł

Wizyta z iniekcją dożylną

100,00 zł

Wizyta z iniekcją domięśniową

80,00 zł

Wizyta z iniekcją podskórną

80,00 zł

Wizyta z podłączeniem kroplówki

170,00 zł

Wizyta z pobraniem materiału do badań

50,00 zł + koszt badań

Wizyta z założeniem cewnika u kobiet

120,00 zł

Wizyta ze zmianą opatrunku

80,00 zł

USŁUGI REHABILITACYJNE

Wizyta fizjoterapeuty – 1 h
*wymagane aktualne zlecenia lekarza

120,00 zł

150,00 zł

Konsultacja lekarza rehabilitacji

200,00 zł

230,00 zł

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Rozmowa z psychologiem – 1 h

100,00 zł/h

120,00 zł/h

USŁUGA MEDYCZNA
(dotyczy klientów opieki domowej)

Wizyta lekarza

300,00 zł

320,00 zł

Informacja o możliwości odliczeń podatkowych

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą) odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Wydatki na cele rehabilitacyjne

Rodzaje przedmiotowych wydatków określa art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Zgodnie z jego brzmieniem, za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na:

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

Warunki korzystania z ulgi rehabilitacyjnej

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

8) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

SZKOLENIA

DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Brak obecnie informacji
o aktualnych terminach szkoleń.

CENTRUM OPIEKI I AKTYWIZACJI SENIORÓW SWISSMED

W GDAŃSKU

NAPISZ DO NAS

KONTAKT

80-215 Gdańsk,  ul. Wileńska 44

Telefon:  58 / 524 15 58

lub 58 524 15 00

email: opiekadomowa@swissmed.com.pl

Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

Zobacz też:

SWISSMED Prywatny Serwis Medyczny