Stowarzyszenie-Klub Inicjatyw Seniora Swissmed oraz MOPR Gdańsk – realizatorami projektu opieki nad osobami niesamodzielnymi

Stowarzyszenie-Klub Inicjatyw Seniora to organizacja działająca pod Patronatem firmy Swissmed, mająca swoją siedzibę na terenie

Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed, przy ul Wileńskiej 44 w Gdańsku.

Wsparcie osób niesamodzielnych
Seniorzy z Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed włączyli się do akcji MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspiera różne grupy klientów, między innymi osoby starsze, schorowane i samotne.
Starość jest jednym z tych zjawisk towarzyszących życiu ludzkiemu, którego się boimy, które przynosi wielkie wyzwania dla instytucji, organizacji i osób wspierających. Dotyczy to także całego społeczeństwa, zmuszeni jesteśmy coraz bardziej otwierać się na potrzebny rosnącej liczby osób starszych. Zauważalny jest również wzrost  świadomości samych seniorów, który  pozwala im bardziej aktywnie żyć  po ukończeniu sześćdziesięciu lat, rozwijać swoje pasje, realizować marzenia. Ale starość to także choroby, które wykluczają osoby nimi dotknięte z życia społecznego, sprawiają, że stają się one zależne od innych. Wtedy też organizacje, instytucje powołane do ich wspierania przystępują do działania. Włączają się też często osoby prywatne, z potrzeby serca, niosąc pomoc osobom zależnym. To wolontariusze.
MOPR w Gdańsku zaprasza do wspierania osób zależnych poprzez uczestnictwo w wolontariacie. Poszukiwania odbywają się przez stronę wolontariatu MOPR w Gdańsku, organizacje współpracujące, osoby zaangażowane. Zdarza się, że aktywni seniorzy samoorganizują się by pomagać swoim  rówieśnikom w miejscu ich zamieszkania, ale bywa, że decydują się też na pomoc w innych dzielnicach. Zaangażowanie ich ma różny wymiar akcyjny, krótkoterminowy, lub stały. Organizują pomoc materialną dla starszych ubogich, przygotowują paczki na święta, pieką ciasta. Towarzyszą także mniej samodzielnym, wychodzą z nimi do miejsc kultury, na spacery, zapraszają do uczestnictwa w życiu społecznym. Przynoszą też książki z biblioteki i spędzają popołudnie czytając im kolejne dzieło.
Seniorzy Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed odpowiedzieli na naszą prośbę wsparcia osób zależnych. Pani Krysia i pani Emilia zostały otoczone przyjaznymi ludźmi, którzy swoimi działaniami udowadniają że można pomagać, a niesiona pomoc ma realny wymiar. Ważne przy tym jest, że do osób starszych przychodzą ich rówieśnicy. Silną stroną ich pomocy jest orientacja na realne potrzeby seniorów.
Mimo miesięcy wakacyjnych zaangażowało się w wolontariat aż 10 osób, co sprawiło, że 10 osób niepełnosprawnych, zależnych, otrzymało wsparcie wolontariackie a być może nawet przyjaźń. Kolejne 34 osoby otrzymały pomoc rzeczową. Mamy nadzieję, że to dopiero początek bumu na senioralne pomaganie. Łączenie sił międzysektorowo, organizacji, instytucji i obywatelskiej siły to dobry kierunek na rozwiązywanie problemów społecznych.

Opracowała:
Anna Dunajska
MOPR Gdańsk