Bezpieczny Senior – przedwakacyjny poradnik policyjny

Podczas najbliższego wykładu Akademii Seniora Swissmed, który odbędzie się w najbliższy czwartek 7 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Aktywnego Seniora, przy ul. Wileńskiej 44 w Gdańsku porozmawiamy o bezpieczeństwie. Wykład poprowadzą asp. sztabowy Joanna Kachel oraz asp. Emilia Karczewska z
Wydziału Prewencji KMP w Gdańsku.

Bezpieczeństwo to wciąż najbardziej aktualne zagadnienie, które dotyczy nie tylko osób starszych. Co jakiś czas policjanci informują i przestrzegają przed przestępcami, którzy wzbogacają się wykorzystując dobroć i łatwowierność osób starszych. Oszustwa metodą na tzw. „wnuczka”, czy „na policjanta” są znane, ale wciąż aktualne. Przestępcy, aby okraść seniorów, podają się również za pracowników wodociągów, spółdzielni mieszkaniowej, administracji osiedla, czy gazowni.
Podczas najbliższego wykładu przedstawimy informacje o sposobach dokonywania oszustw, wyborze przez oszustów swoich celów, a także metodom zapobiegania oszustwom.
Opowiemy o bezpiecznym zachowaniu seniorów w przestrzeni publicznej. Czasami jesteśmy pieszym, innym razem pasażerem, a kiedy indziej podróżującym.

Warto pamiętać, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi.

Zapraszamy!